Centrul de marketing si consultanta manageriala pentru turism in Brasov

Finantator: Comunitatea Europeana- Programul PHARE RO 9807.01-Politici Regionale si Coeziune - Componenta de Restructurare Industriala si Dezvoltare a Resuselor Umane  

Perioada: ianuarie – decembrie 2001

Grup tinta: antreprenori din turism

Servicii: activitati de promovarea Brasovului ca oras turistic, realizarea unei cercetari calitative privind dezvoltarea turismului din zona, realizarea unei baze de date a agentilor relevanti din turism, crearea de pachete turistice pentru promovarea Brasovului, acordarea de consultanta pentru dezvoltarea activitatilor turistice

Calitatea: Beneficiar