Instruire si ocupare pentru o viata mai buna

Instruire si ocupare pentru o viata mai buna

Despre proiect 

Proiect care vizeaza imbunatatirea situatiei tinerilor din Regiunea Centru cu varsta intre 16 - 29 de ani, care nu au loc de munca si care nu sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant

Finantator: Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 prin Axa Prioritara Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET, COD SMYS 150751

Perioada de implementare: Septembrie 2021 - Decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de ocupare al tinerilor NEET someri cu varsta intre 16-29 ani inregistrati la SPO din Regiunea Centru, prin imbunatatirea nivelului de competente cerut pe piata muncii, precum si prin masuri de stimulare a ocuparii pe cont propriu prin incurajarea antreprenoriatului. Se va acorda o atentie deosebita tineriilor NEETs mediu, greu si foarte greu ocupabili, tinerilor NEET femei, cei apartinand minoritatii rome si cei din mediul rural, care sunt mult mai expusi excluziunii sociale.

Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Persoane cu varsta intre 16 - 29 de ani

 • Persoane inregistrate la AJOFM si profilate ca tineri NEETs someri cu nivel de ocupabilitate A, B, C sau D

 • Persoane cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Centru

Servicii puse la dispozitia beneficiarilor:

1. Servicii personalizate de informare si consiliere pentru alegerea programelor de FPC

2. Programe de formare profesionala autorizate cf. OUG nr. 129/31.08.2000:

 • « Operator introducere, validare si prelucrare date » curs de calificare, 720 de ore

 • « Coafor» curs de calificare, 720 de ore

 • « Manichiurist-pedichiurist» curs de calificare, 360 de ore

 • « Ospatar » curs de calificare, 720 de ore

 • « Bucatar » curs de calificare, 720 de ore

 • « Agent securitate » curs calificare, 360 de ore

 • « Lucrator in comert » curs calificare, 360 de ore

 • « Operator CNC » curs calificare, 720 de ore

 • « Sudor » curs de calificare, 720 de ore

 • « Stivuitorist » curs specializare, 100 de ore 

3. Programe de formare profesionala continua, altele decat cele autorizate cf. OUG nr. 129/31. 08.2000, cu certificat de absolvire:

 • « Stilist protezist unghii », 100 de ore

 • « Curs extensii gene», 100 de ore

 • « Curs editare foto-video», 100 de ore

 • « Curs design grafic», 100 de ore

4. Servicii de stimulare a ocuparii - medierea muncii prin organizarea de sesiuni de medierea locurilor de munca/ plasare si targuri de locuri de munca

5. Sprijin pentru infiintarea de afaceri prin formare profesionala antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri, organizarea competitiei pentru selectia planurilor de afaceri finantabile si suport pentru infiintarea firmelor

6. Subventii de maxim 25.000 euro acordate castigatorilor competitiei planurilor de afaceri pentru infiintarea de noi afaceri; monitorizarea implementarii planurilor de afaceri

7. Servicii de informare si consiliere prin "Centru de resurse pentru cresterea gradului de participare la programele de FPC si a ocuparii pe piata muncii"

 

 

8. Sprijin pentru promovarea accesului tinerilor NEETs someri la programe de FPC si locuri de munca prin reteaua “NEETs in NetWORK”  

Pentru noutati, informatii suplimentare si inscrieri, va rugam sa utilizati datele noastre de contact.

Materiale despre functionarea intreprinderilor beneficiare de schema de minimis si despre combaterea discriminarii, gasiti in sectiunea Resurse