Rezultate si clienti

Rezultatele din ultimii 10 ani de activitate:

  • Am elaborat documentatii pentru proiecte a caror valoare de investitii totalizeaza peste 13 milioane euro.
  • Am realizat analize financiare si analize cost-beneficiu pentru proiecte de investitii a caror valoare insumata ajunge la 28 de milioane de euro
  • Am elaborat proiecte care au primit finantare pe POS DRU/POCU de peste 9 milioane de euro.
  • Am asigurat asistenta pentru implementarea a 8 proiecte de investitii in valoare de peste 5 milioane euro.
  • Am fost parteneri in 7 proiecte finantate prin POS DRU, care au avut peste 4.000 de beneficiari
  • Implementam 3 proiecte erasmus+ in calitate de lideri de parteneriat sau parteneri
  • Am organizat traininguri la care au participat peste 1700 de manageri, angajati, someri si studenti.
  • Am asigurat consultanta juridica pentru mai mult de 200 de societati comerciale
  • Am implementat solutii de dezvoltare a resurselor umane pentru doua intreprinderi brasovene cu peste 100 de angajati.

 Am asigurat asistenta tehnica pentru programul RICOP in Brasov si Covasna.

 Am infiintat un Centru de Consultanta pentru IMM-uri la Petrosani.

 Din 2007 am facut parte din reteaua consultantilor agreati de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica in cadrul programului IMPACT POS CCE si am elaborate 4 planuri de afaceri si studii de fezabilitate pentru Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi si Universitatea Transilvania Brasov.

Clienti:

Clinica 1 SRL

 http://clinicaunu.ro/

Forex SRL

http://www.forex.com.ro/

Prestige Anne SRL

SUT ICIM SRL

http://www.sut-icim.ro/

CIC Agregate SRL

IRCA SRL

Prodlacta SRL

https://www.prodlacta.ro/

Top Auto Grup SRL

Euroalai SRL

http://www.alai.ro/

Kraft Food Romania

Rand Grup SRL

http://www.rand.ro

Ultra Security SRL

http://www.ultrasecurity.ro/

Euromotor SRL

http://www.euromotor.ro/

Lefrumarin SRL

http://www.lefrumarin.ro/lro/

Raptronic SRL

Univ. Tehnica GH. Asachi Iasi

http://www.tuiasi.ro/

Farmacom SA

http://www.farmacom.ro/

Losan Romania

http://www.losan.ro/home.php?pagina=1

Sezar Forest SRL

http://www.sezarforest.ro/

Univ. Transilvania Brasov

https://www.unitbv.ro/despre-unitbv.html

First Job School SRL

Metabras SRL

http://cometssc.ro/proiecte-cu-otelul-comet/

Sicaro SRL

http://www.sicarobv.ro/

IMS Werkzeugbau SRL

http://ims-werkzeugbau.ro/about/

 

Medical Care SRL